Her kan du lese om bruk av Sarpsborgmarka i tidligere tider.

 

 
 
Nedenfor beskrives tidligere bruk av Fiskedammene (på folkemunne også kalt Ørretdammen)

Slik ser den samme plassen ut i dag

 

 

Husmannsplassen Vestre Skogen

Ved nordenden av fiskedammene ligger restene etter husmannsplassen Vestre Skogen (også kalt Landeskoven). Til høyre for brua over dammene kan du se en lav gråstensmur som måler ca 7 x 6 meter. Dette var grunnmuren til husmannsstua. Nordøst for stua ligger en høyere gråstensmur hvor fjøset stod.

 

Fra Tune Historielags hjemmeside har vi hentet følgende informasjon om husmannsplassen:

 

Det er ingen opplysninger om plassen før folketellinga i 1865. Da bor Johan Nilsen og kona Elen Marie Syversdatter her. De har tre barn; Anette 16 år, Nils 13 år og Karoline 10 år. De har én ku og to sauer og de dyrker litt hvete og poteter på plassen.

I 1900 er det yngste datter, Karoline, født 1856 som bebor plassen. Hun giftet seg i Tune kirke i 1887 med den 25 år eldre bryggeriarbeideren Andreas Råkil. De har tre sønner; Aksel født i 1888, Hans født i 1890 og Andreas født i 1892. Karolines mann dør i 1894 og hun ble sittende alene med tre små barn. Etter at hun ble enke, får hun jobb på bryggeriet som flaskehyllerske. Hun har også én ku og noen høns, og i folketellinga i 1900 har hun tittelen Jordbrukende husmannskone. 

Karoline og hennes tre sønner fraflytter plassen i 1907.

Husa på plassen brant ned i 1912.

 

 

 
 
 
 
 
 
Glengshølen i eldre tider - Asbjørnsen-saga var et sagbruks- og industriområde.

I området hvor Bryggestien i dag starter i Glengshølen, ble  Asbjørnsen-saga etablert i 1878. Det vokste etterhvert fram et omfattende industriområde som det fremgår av bildene nedenfor.  Her fantes bl.a dampsag og ved bryggen innerst i Glengshølen lå et kull-magasin. Jernbanen hadde også et sidespor ned til Asbjørnsen-saga. De siste restene av Asbjørnsen-saga ble fjernet i 1967 da pipa ble sprengt, se nederste foto.

(Kilde: Sarpsborg Kommunes fotosamling)

 

 

 

 

 

Til venstre og nedenfor sees den noe høyere gråstensmur hvor fjøset stod.

 

 

 

 

 

 

 
 
Blomkollen på Kurland - en hoppbakke som finnes i den internasjonale oversikten over verdens ca. 5000 hoppbakker

 

Blomkollen var en hoppbakke som lå på den lille åsryggen på vestsiden av Vannverksveien (nord for SFK-banen og barnehagen). Bakken hadde K-punkt på 25 m og bakkerekorden var 28 m. Blomkollen hoppbakke ble fjernet omkring 1960 for å gi plass til utbygging av vei og boliger.

To hoppere med ukjent navn på hopp-kanten utenom vintersesongen.

Kilde: Tune Historielag.

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

  Publisert 04.02.2021:

  Vi fikk i går snølagt en akebakke fra Iglandgarasjen

(P-plass ved lysløypas start)

  og ned til  SIL-løkka.