Lysløypa

 

Lysløypa i Sarpsborgmarka ble påbegynt i 1969 og allerede 28. desember 1969 ble lyset slått på.  Løypa er en rundløype, ca. 5 km lang og har flere inngangsveier og P-plasser:

 

  • Størst P-plass finnes ved avkjøring til høyre ved Nationalstua i Peer Gynt-veien 28. Her er det egentlige startpunktet for lysløypa.
  • Også ved SIL-hytta (Vesthellinga 1) er det en mindre P-plass langs Vannverksveien. Herfra går det en gangvei over SIL-sletta, ca 300 m bort til lysløypas startpunkt.
  • Ved SOL-hytta (Geværveien 14) med innkjøring fra Råkilveien på Lande. Herfra går den såkalte SOL-strengen, som er en 1 km lang løype som kommer inn på lysløypa ca 300 m før Appelsintoppen.

 

Fra startpunktet ved Nationalstua er anbefalt gå-retning nordover langs det venstre løp.

Langs lysløypa er det flere rasteplasser, den første allerede ved Fiskedammene. Her finnes det bord med benker flere steder rundt dammen. En avstikker til Appelsintoppen kan anbefales. Her kan du også nyte utsikten over distriktet fra det 17 m høye tårnet. Neste rasteplass ('Rotarybordet') ligger ca 1,7 km fra startpunktet og har utsikt over Tunevannet.  Deretter ligger en rasteplass midtveis i lysløypa.  Rasteplassen heter Rishøiden og inneholder gapahuk, flere sittebenker og to grillplasser.  Herfra er det ca 2,5 km til lysløypas endepunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sarpsborg kommune har i 2022 utgitt et nytt turkart som inkluderer 20 kartblad over utvalgte områder i kommunen. Kartmappen kan kjøpes for kr. 250,- hos iSarpsborg.

 

Blåløypene

 

Blåløypene utgjør hovedtraseene i marka og er merket med blåfarge på trær langs løypa.

 

De fleste blåløypene i Sarpsborgmarka er gamle løyper/stier som gjennom årene er vedlikeholdt og noen steder utvidet og utbedret. Ved myrer og bløte områder er det lagt klopper av impregneret materialer slik at du kan gå tørrskodd over.  Nedenfor finner du forslag til noen av løypetraseene i Sarpsborgmarka.

 

A) Tunevannet vest - fra Husqvarna til Holleby kirke

 

B) Tunevannet øst - fra SOL-hytta, Bakkeli, Skjørendalen, Holen vestre

 

C) Tunevannet øst - fra P-plass Tunevannet langs Prestegårdstangen, Helgesbakken, Markushytta, Skjørendalen til Holleby skole

 

D) Sarpsborgmarka sentralt - den 'gamle' blåløypa fra Nationalstua til Holen og Holleby skole

 

E) Sarpsborgmarka øst - fra Nationalstua til Holleby skole/kirke

 

F) Sarpsborgmarka øst - via lysløypas østre løp, ut i blåløypa over Maugestenberget og Bråteneset og Holen vestre.

 

Se detaljert beskrivelse av løypetraseene nedenfor.

 

 

 

 

Her er vi  midtveis i lysløypa. Rasteplassen på Rishøiden ble ferdigstilt i 2019. Den fikk navnet etter primus motor for dugnaden i Sarpsborgmarka, Aage Rishøi.  Her finnes gapahuk og 2 grillplasser med mange sitteplasser.  Karttavle finnes også her, samt skilting til andre turmål i Sarpsborgmarka.

 

A) Tunevannet vest - fra Husqvarna til Holleby kirke

Denne turen starter fra P-plass ca. 80 meter nord for krysset Fv. 118 og Trøskenveien i Sarpsborg. Herfra går turen langs Tunevannets vestside, med fin utsikt over vannet mot øst til bybebyggelsen på Bakkeli og Råkil. Fin utsikt mot syd til Tune kirke og Roklubbens anlegg ved vannkanten. Etter ca. 3 km (ved Katteskjær) kommer du til et stikryss hvor  vi anbefaler stien som går til høyre i lett terreng langs vannet. Stien fører fram til Sarpsborg og Omegn Jeger- og Fiskeforenings anlegg (skeetbanen) ved Bekkhus.

Stien forlater nå Tunevannet og fortsetter over fylkesveien og opp over et åpent parti og videre gjennom skogen nordover mot Holleby kirke. Denne strekningen er lettgått og fin. Går du her på høsten kan du finne bær og sopp av mange slag. Ved Holleby kirke stopper denne turen som har en samlet turlengde på ca. 8 km.

B) Tunevannet øst - fra SOL-hytta, Bakkeli, Skjørendalen, Holen vestre

SOL-hytta i Geværveien 14, Sarpsborg er et naturlig startsted for turen: "Sarpsborgmarka via Skjørendalen og Holen vestre til Holleby skole". Denne turen går langs deler av "Sarpsborgmarkas gamle ski- og turløyper", som i snørike vintre gikk gjennom Skjørendalen, via Holleby kirke, gjennom Krumsdalen, over det islagte Mingevannet og fram til Kjerringåsen.

Første del av turen går på lysløype nordover ca. 700 meter. Her tar du av på blåmerket sti til venstre, som fører deg fram til nordre del av bydelen Bakkeli i Sarpsborg. (Her kan du om ønskelig ta en kort avstikker til Bakkelifjellet, hvor du finner god utsikt til Tunevannet).

Blåstien går videre nordover i lett kupert terreng, og "faller" etter hvert ned i Skjørendalen, hvor den går langs frodige jorder nordover. Etter hvert går stien på nytt inn i skogsterreng og fortsetter nordover til gården Holen vestre. Her går stien vestover på grov pukket traktorvei fram til turmålet ved Holleby skole og Fv. 552.

C) Tunevannet øst - P-plass Tunevannet via Prestegårdstangen, Helgebakken, Markushytta, Skjørendalen til Holleby skole           

P-plass ved Tunevannet er utgangspunktet for denne turen. Første del av turen går på asfalterte gangveier langs Tunevannet, rundt Prestegårdstangen via Lækkert og Råkil, forbi Helgesplassen og videre oppover til Markushytta. Herfra er løypa skiltet og blåmerket langs Tunevannet med hytteområdet mellom løypa og vannet Vi passerer Lilleholmen og Storholmen før du kommer ned til Knøsebråten og innover i Skjørendalen. I sti-krysset Skjørendalen fortsetter du rett fram (nordover) inn i en ny løypetrasé som er lagt inn i skogen langs jordene. 700 meter etter Skjørendalen kommer du til et stikryss hvor du holder til venstre, stien går nå parallelt med høyspentlinjer før den dreier nordover og passerer "helikopterplassen" og ender opp ved Holleby skole. Herfra har du flere løypevalg videre, enten tratorveien over til Holen-gårdene som gir tre løypevalg sørover i marka. Dersom du fra Holleby skole går inn Lilleakerveien vil du etter 200 m. kunne velge stien nordover (til høyre) mot Holleby kirke eller stien sørover (venstre) over Grønnliberga, via Bekkkhus skeetbane, ned til Husqvarna og runde sørenden av Tunevannet til P-plassen hvor du startet. Da har du tilbakelagt en strekning på ca 13,5 km. Med en avstikker t/r Holleby kirke blir turen ca. 16 km.

 

D) Sarpsborgmarka sentralt - blåløypa fra Nationalstua til Holen og Holleby skole

P-plass ved Nationalstua er et naturlig startsted for denne turen, som går sentralt gjennom Sarpsborgmarka på blåmerket løype fra Nationalhytta til Holleby skole. Fra Nationalstua følger du blåløypa langs vestre løp av Sarpsborgs lysløype ca. 150 m fram til nordenden av Fiskedammene. Her tar blåløypa av svakt til høyre og inn i skogen nordover. På østsiden av dammen lå husmannsplassen Vestre Skauen, som ble fraflyttet i 1907. Etter ca. 1 km fra Nationalstua kommer du til rasteplassen på Appelsintoppen, hvor det 28. august 2016 ble åpnet et utsiktstårn med god utsikt i alle retninger. Etter at tårnet er besteget fortsetter du turen på blåmerket løype nordover. Etter ca. 1 km fra tårnet krysser du lysløypa ved Rishøiden og fortsetter videre nordover. Etter hvert vil du se Skjørenjordene på din venstre side. Når du passerer høyspentlinjene som går syd/nord, tar du av til høyre mot Holen vestre, her følger du gårdsveien som går vestover til turmålet Holleby skole.

E) Sarpsborgmarka øst - fra Nationalstua (evt. SIL-hytta) til Holleby skole/kirke

Utgangspunktet for denne turen er P-plassen ved Nationalstua (evt.SIL-hytta videre over til lysløype), hvor vi følger østre løp nordover til Rishøiden.  Her tar vi av på blå løype nordover Maugestenfjellet, gjennom lett skogsterreng og fram til Holen vestre. Her følger vi gårdsvei over jordene til Holleby skole hvor vi krysser Fv. 552, og ca. 200 m lenger framme tar vi nordover mot Holleby kirke.

F) Sarpsborgmarka øst - via lysløypas østre løp, ut i blåløypa over Maugestenberget, Bråteneset og Holen

P-plass ca. 80 m nordøst for Nationalstua er et naturlig startsted for denne turen. Du kan gå nordover langs østre løp av lysløypa fram til Rishøiden. Her tar du av på blåmerket løype som går nordover mot Holen vestre. Etter ca. 600 meter tar du av østover mot Skaudalen og deretter nordover Maugestenhøyden og Bråteneset og fram til traseens turmål Holen vestre.  Her kan du velge om du vil fortsette videre vestover på grov pukket traktorvei til Holleby skole og deretter på blå løype fram til Holleby kirke.

Ved Holen vestre kan du også velge å snu sydover og følge blå løype tilbake mot nordenden av Skjørenjordene. Herfra kan du velge en av de blåmerkede løypene som tar deg tilbake til lysløypa og deretter til startstedet ved Nationalstua.