Husk båndtvang

Hundeloven forbyr å ha hunder løs i tidsrommet 1. april til og med 20. august. Det er hundeeiers ansvar å sørge for at loven etterleves.

 

 

 

 

 

 

Allemannsretten

Allemannsretten er av særlig betydning for folks mulighetertil å drive friluftsliv i skog og mark. Friluftsloven av 1957 sikrer oss denne frie ferdselsretten. Denne retten medfører også plikter i tillegg til å opptre varsomt og hensynsfullt skal du

  • rydde etter deg
  • ikke kaste avfall i naturen
  • ikke bedrive motorferdsel i utmark (egen lov)

 

Les mer om Allemannsretten og Plikter her

 

Forbud mot  bålbrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benytt grillene og søppelstativene som finnes på rasteplassene