Ravneberget

 

Historie

Tekst hentet fra Wikipedia:

Ravneberget fort ligger nord for Sarpsborg og inngår som en del av Sarpsborg befestninger sammen med Greåker fort og Sarpsborg østre- og Vestre batteri. Formålet skulle være å hindre overgang fra øst over Glomma ved Sarpsborg.

Fortet ble vedtatt bygd i 1907 og sto ferdig i 1910. Det besto av kanonstillinger i nedsprengte brønner, jernbane med en mindre kanon, fjellanlegg, ammunisjonsmagasin, lagerbygninger og forlegninger. Fortet var omgitt av piggtrådsperringer med porter og sluser.

Ravneberget var i mange år hovedkvarter for Heimevernet, HV-01, men er nå overtatt av Sarpsborg kommune og drives som Ravneberget fengsel for kvinnelige innsatte. Anlegget er fredet.

 

 

VårVåHer

rtt oppdrag:

Tu

Tur- og Lysløypa I Sarpsborgmarka (TLS) arbeider for at du skal kunne benytte marka til rekreasjon og helsebringende aktiviteter.  Vi ønsker deg god tur i marka!

øypa I Sarpsborgmarka (TLS) arbeider for at du skal kunne benytte marka til rekreasjon og helsebringende aktiviteter.  Vi ønsker deg god tur i marka!

 Vi i Tur- og Lysløypa (TLS) arbeider for at du  skal kunne benytte Sarpsborgmarka til rekreasjon og helsefremmentivitet. Vi ønsker deg god tur i marka!