Tjueklo

 

Bildene ovenfor viser Tjueklo på et tidspunkt hvor dugnadsgjengene i TLS og ASVO begynte arbeidet med å rydde og fjerne busker og trær i området.  I tillegg ble det tilkjørt hundrevis av lastebil-lass med fyllmasse via den nyanlagte grusveien ned fra Vannverksveien. 

  

Tjueklo var et vanskelig tilgjengelig område for turgåere før tilførselsvei fra Vannverksveien og bryggestien fra Glengshølen ble ferdigstilt i 2019-20.  Selv om Tjueklo var lekeområde for barn og ungdom tidligere, var det ikke mange turgjengere som benyttet området til rekreasjon.  Det var TLS og kommunen som i fellesskap utarbeidet en plan for bedre tilgjengelighet til Tjueklo samt å etablere et nytt område for rekreasjon som skulle være tilgjengelig for alle friluftsinteressserte.  Det var en forutsetning at det skulle legges til rette for at funksjonshemmede kunne ta seg fram med rullestol/rullator og at barnefamilier med vogner lett kunne komme fram til rasteplass og fasiliteter.  Bryggestien ble påbegynt i 2016 og var i første omgang ca. 450 lang og endte med en trappeoppgang til den den gamle Kjærlighetsstien som gikk opp til Olsokveien.  Etterat nye budsjetter og finansierings-kilder var på plass, ble bryggestien forlenget fram til Tjueklo i 2019. Den har en nå en totallengde på 980 meter.

 

 

Bildene nedenfor er fra perioden hvor vi utførte anleggsarbeidet sammen med gode samarbeidspartnere.

 

   

 

 

Bildene nedenfor er fra åpningen av den ferdigstilte rasteplassen i Tjueklo 1. juni 2019. Til tross for regnvær var fremmøtet stort, og servering ble det også.

 

 

 

Bildene nedenfor er fra den ferdige rasteplassen i Tjueklo som er den sist anlagte rasteplassen i Sarpsborgmarka, den ble ferdigstilt i 2019.  Her er det 4 gapahuker og 6 grillplasser samt mange sitteplasser, bord og benker.  I tillegg er det bygget et toalett med avanserte løsninger for vann, avløp og renhold.

VårVåHer

rtt oppdrag:

Tu

Tur- og Lysløypa I Sarpsborgmarka (TLS) arbeider for at du skal kunne benytte marka til rekreasjon og helsebringende aktiviteter.  Vi ønsker deg god tur i marka!

øypa I Sarpsborgmarka (TLS) arbeider for at du skal kunne benytte marka til rekreasjon og helsebringende aktiviteter.  Vi ønsker deg god tur i marka!

 Vi i Tur- og Lysløypa (TLS) arbeider for at du  skal kunne benytte Sarpsborgmarka til rekreasjon og helsefremmentivitet. Vi ønsker deg god tur i marka!